top of page

 

Jefa Autoparts AB är ett snabbt växande familjeföretag som sedan vår starten 2000, har arbetat med bil demontering och lagerhållning av bildelar för andrahandsmarknaden. Vi och vår personal har lång erfarenhet av fordonsindustrin.

Partners

Tre år efter att vi började vi var leverantörer till Ford / Volvo, och sedan 2007 har vi samarbetat intensivt med Laga AB. Laga AB är en sammanslutning av svenska, danska och norska bildemonterare, med ett stort antal medlemmar. År 2013 startade vi upp i Spanien (JEFA Autopars SL). Sammantaget hanterar vi nedmonteringen av 250.000 bilar per år. Alla delar är lagrade av oss, säljs sedan vidare till renoveringsindustrin i Europa och resten av världen.

Volymer

Varje år vänder vi över cirka 100.000 delar, med en stadigt ökande flöde, vilket hjälper oss att betjäna våra kunder med avseende på både kvalitet och kvantitet.

Framtiden

År 2015 vi strävar efter att skapa nya kontakter ut i världen för att bredda våra expansionsmöjligheter. Av denna anledning, för tredje gången i företagets historia, kommer vi att delta i ReMaTec utställning i Amsterdam 2015.

bottom of page